ارقام نقشه

علمی-اجتماعی-ادبی-دانلود نرم افزار-عکس-فیلم-مقاله

رودخانه کرج
نویسنده : فرشید ابی - ساعت ۱٢:٤۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/٢/۱
 

کرج که در اوایل دهه ۲۰ خورشیدی با دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران به شهرت رسید . و امروز از ابر شهرهای   ایران  می باشد. و سرشار از منابع  طبیعی خدا دادی است.  کافی است به عکس رودخانه   کرج  بنگرید تا به جاذبه های مهاجر پذیری آن واقف شوید.

karaj river


 
 
نقشه شهر تهران برای موبایل
نویسنده : فرشید ابی - ساعت ٩:٥٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/۱/۳۱
 
تا کی می خواهید در شهر تهران  آدرس بپرسید.؟ وب لاگ ارقام  نقشه بطور رایگان این نقشه کامل شهر  تهران را برای استفاده در تلفن همراه  به شما تقدیم می کند.
 
 
متن اصلی مرغابی ولاک پشت(کليله و دمنه)
نویسنده : فرشید ابی - ساعت ۱٢:٥۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/۱/٢٦
 

 برگردان بفارسی  از نصرالله منشی؛ آورده اند که در آب گيری دو بط و يکی باخه ساکن بودند و ميان ايشان بحکم مجاورت دوستی و مصادقت افتاده .ناگاه دست روزگار غدار رخسار حال ايشان بخراشيد و سپهر آينه فام صورت مفارقت بديشان نمود ، و در آن آب که مايه حيات ايشان بود نقصان فاحش پيدا آمد.بطان چون آن بديدند بنزديک باخه رفتند و گفت :بوداع آمده ايم ، پدرود باش ای دوست گرامی و رفيق موافق.باخه از درد فرقت و سوز هجرت بناليد و از اشک بسی در و گهر باريد
و گفت : ای دوستان و ياران ، مضرت نقصان آب د رحق من زيادت است که معيشت من بی ازان ممکن نگردد.و اکنون حکم مروت و قضيت کرم عهد آنست که بردن مرا وجهی انديشيد و حيلتی سازيد . گفتند :رنج هجران تو مارا بيش است ، و هرکجا رويم اگر چه در خصب و نعمت باشيم بی ديدار تو ازان تمتع و لذت نيايم ، اما تو اشارت مشفقان و قول ناصحان را سبک داری ، و بر آنچه بمصلحت حال و مآل تو پيوندد ثبات نکنی .و اگر خواهی که ترا ببريم شرط آنست که چون ترا برداشتيم و در هوا رفت چندانکه مردمان را چشم بر ما افتد هرچيز گويند راه جدل بربندی و البته لب نگشايی . گفت :فرمان بردارم ، و آنچه برشما از روی مروت واجب بود بجای آورديد ، و من هم می پذيرم که دم طرقم و دل در سنگ شکنم .
بطان چوبی بياوردند و باخه ميان آن بدندان بگرفت محکم ، و بطان هر دو جانب چوب را بدهان برداشتند و او را می بردند . چون باوج هوا رسيدند مردمان را از ايشان شگفت آمد و از چپ و راست بانگ بخاست که «بطان باخه می برند .» باخه ساعتی خويشتن نگاه داشت ، آخر بی طاقت گشت وگفت :«تا کور شويد . دهان گشاد بود و از بالا در گشتن.بطان آواز دادند که:بر دوستان نصيحت باشد
نيک خواهان دهند پند وليک
نيک بختان بوند پند پذير
باخه گفت :اين همه سودا است ، چون طبع اجل صفرا تيز کرد و ديوانه وار روی بکسی آورد از زنجير گسستن فايده حاصل نيايد و هيچ عاقل دل در دفع آن نبندد
ان المنايا لاتطيش سهامها
از مرگ حذر کردن دو وقت روا نيست
روزی که قضا باشد و روزی که قضا نيست


 
 
فروردين ماه ميلاد طبيعت
نویسنده : فرشید ابی - ساعت ۱۱:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۱/۱٦
 


 
 
گلستان سعدی
نویسنده : فرشید ابی - ساعت ۱٢:۱٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/۱/۱٤
 

سعدی شیرازی

استاد سخن سعدی که در عصر خویش سفرهای زیادی به نقاط دور و نزدیک  جهان داشته است. و کتاب مشهورش گلستان است که به علت نفوذ عمیق آن بر فرهنگ کشورمان به طورگسترده حکایت هایش در محاورات ما استفاده می شود . برای دریافت کتاب روی شکل کلیک کنید.


 
 
لیلی و مجنون اثر پارسی
نویسنده : فرشید ابی - ساعت ٧:۱٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/۱/۱۱
 

نظامی گنجوی که ما بیشتر آنرا به کتاب هفت پیکرش مشناسیم از اهالی گنجه یکی از شهرهای واقع در آذربایجان قدیم ایران می باشد.کتاب لیلی مجنون آن که یک اثر کلاسیک ایرانیست را می خوانیم. با اشاره به این شکل


 
 
داستانی از جلال آل احمد
نویسنده : فرشید ابی - ساعت ٦:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۱/٩
 

جلال آل احمد

نویسنده ای طالقانی تبار اورازانی که هر کسی مقاله ای هرچند کوتاه از اورا خوانده است. داستان کوتاه زن زیادی او را با اشاره به شکل زیر بخوانید

 
 
نوروز ۱۳۸۶مبارک
نویسنده : فرشید ابی - ساعت ٦:۱٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/۱/٢
 

نوروز  روزهای تازه ای است که پس از سپری کردن روزهای سرد و کم نور  زمستانی   پدید     می آید  . بعضی از مناطق. سرما و برف در چلهء تابستان هم  دست بردار نیست. با کلیک فیلمش را ببینید.


 
 
سال نو مبارک
نویسنده : فرشید ابی - ساعت ۱۱:٤٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/۱/۱
 

جشن نوروز که رستاخیز طبیعت می باشد .برای فرهنگ ایرانی تبلوری از معاد وبازگشت دوباره به سرزمین پدرمان ؛ آدم ؛ میباشد .چه جشنی بالاتر از وعده برگشت از غربت دنیا. شادکام باشید.