لینک دانلود بعضی از کتابهای ارشد مدیریت اجرایی در این پست فراهم شده است.

اقتصاد مدیریت        مهارتهای عمومی مدیریت        تحقیقات بازاریابی

     سیستمهای اطلاعات مدیریت         استراتژی بازاریابی1-6

استراتژی بازاریابی6-12       مدیریت پروژه

کتاب روش تحقیق پیشرفته       پاورخلاصه تحقیق پیشرفنه

باتشکر از وبلاگ مدیریت اجرایی ورامین