روی شکل زیر کلیک کنید تا یک فرهنگ لغت انگلیسی- فارسی دریافت کنیدDictionary-En-FaDictionary-En-Fa.j...Hosted by eSnips">