راه آهن تهران-تبريز در سال ۱۳۱۷ به بهره برداری رسيد.اين امکان خوب حمل و نقل بين شهری در روند مهاجرت شهرستانيها به تهران نيز موثر بوده است.عکس زير قسمتی از خط راه آهن تهران - تبريز را نشان ميدهد که از دشت ساوجبلاغ عبور نموده است.

Image and video hosting by TinyPic" border="0" align="" hspace="1" vspace="1" alt="">