امسال بدون شک یک سال پر آب برای کشاورزان  استان  تهران است ولی خرابی های ناشی از جاری شدن سیلاب را باید جدی گرفت.عکس شامل یک کشاورز خچیره ای مباشد.

FARMER