برای اين كار كافيست كه عكس مورد نظر را در PAINT باز كنيد و با فرمت JPG آنرا ذخيره كنيد.