ما بدون اینکه بخواهیم روزانه ازده ها کلمه ترکی در مکالمات و نوشتارهایمان استفاده می کنیم که این حکایت از آمیختگی فرهنگ ما با فرهنگهای کهن است. از جمله این کلمات : ساقدوش - دوق لو - دنج -چاکر -...حالا برای این که به مفهوم کلمات فارسی  که ریشه ترکی دارند را بیشتر بفهمیم در این لینک یک فرهنگ لغت فارسی ترکی را دانلود کنید. فرهنگ لغت