در این پست یک تقویم با زمینه ماشینهای اسپرت که متعلق به سایت car.ir "بانک اطلاعات خودرو" میباشد برایتان قرارداده ایم و برای همه دوستان  سال موفقی آرزو میکنیم.  دانلود تقویم93