این  مسابقات از روز جمعه ٢٣ بهمن شروع وتا  17 روز بطول خواهد انجامید، 5،500 ورزشکار از 80 کشور جهان به رقابت خواهند پرداخت.

صبح، مشعل ویژه بازیها، پس از 105 روز گردش در تمامی شهرهای کانادا، بار دیگر به ونکوور بازگشت. ضمن اینکه مخالفان برگزاری این رویداد، با انجام تظاهرات، مسیر حرکت مشعل را تغییر دادند.