شاید قبلا در این مورد نشنیده باشید که بعضی از درختان خاصیت متراکم سازی رطوبت  اطراف خود را دارند و روند تشکیل ابرهای باران زا را تشدید میکنند.  که معروفترین آنها یک نوع بلوط است که عکسش را مشاهده میکنید. و این بلوط در جنگلهای دامنه شمالی البرز  به طور طبیعی وجود دارد.

 

این درختان  منحصر به فرد با خطراتی از قبیل راههای ارتباطی بین دامنه شمالی و جنوبی البرز که در چند استان مجاور رشته کوههای البرز در حال احداث است مواجه میباشند. و همچنین طرحهای بهر ه برداری از جنگل که نوع خاصی از در ختان جایگزین امثال این بلوطها میشوند. که لازم است جنگلهای سواحل خزر بعنوان یک میراث ملی و جهانی حفظ شود.