برای مشاهده و تکمیل فرم استخدام تامین اجتماعی روی لینک کلیک کنید.

مهلت ثبت نام از روز چهارشنبه ۱۵ مردادماه ۱۳۹۳ تا پایان روز شنبه ۲۵ مردادماه ۱۳۹۳ است