بارها شده که برنامه ضد ویروس خریداری میکنید ولی قابلیت به روز شدن ندارد ولی این ضد ویروس آ و ج a v gقابلیت بروز شدن هم دارد با راست کلیک کردن روی آدرس  گزینه  save target asd  را انتخاب کنید. ظرفیت۵/٢٢ مگ می باشد در فاصله دانلود می توانید به جستجوی خود ادامه دهید.

http://free.grisoft.com/softw/70free/setup/avg75free_476a1048.exe