در این فیلم  کوتاه نحوه انتقال اطلاعات از مپسورس به جی پی اس آموزش داده شده است.لینک دانلود و قسمتی از فیلم را در اینجا میبینید.