برای دریافت آثر معروفش اسکندرنامه روی عکس کلیک کنید.