نوروز این جشن کهنسال ایرانی که با آغاز بهار تازه می شود را به هموطنان گرامی تبریک عرض می نمایم.در کشور ما قرنها پیش  مکانهای مخصوص برگزاری این جشن بزرگ ملی وجود داشت که آثار آن در تخت جمشید با شکوه در نزدیکی شهر شیراز وجود دارد.

korosh

بهار امسال  همو طنان زیادی از بناهای تاریخی  پاسارگاد  و تخت جمشید دیدن کرده اند. اما یک نقش برجسته در پاسارگاد وجود دارد  که منصوب به کوروش بزرگ است ومشخصات  موجود در عکس نشانه هایی است که در قرآن در باره حاکم دادگر  ذوالقرنین داده شده است که مردمان زیادی را از شر حاکمان ظالم آزاد میکرده است . این هم برگی زرین از فرهنگ پر افتخار ماست.