واحد زمان برای ما انسانها ساعت وماه و طولانی ترینش سال است. ویک سال نوری یعنی مسافتی که نور با سرعت 300هزار کیلومتر در ثانیه طی یک سال طی میکند. ما در جهان هستی واقعا جز, کوچکی هستیم مثلا " یک روز در جلوی آینه در هنگام اصلاح فکر میکنم که صورت پدر را اصلاح میکنیم و این چیزی نیست جز کوتاهی عمر و چرخه زندگی .