با رشد فناوری برای دوستداران طبیعت قدم گذاشتن به جاهای ناشناخته ریسک کمتری را به دنبال دارد  این  جزوه آموزشی که نتیجه تجربه  عملی و کاربردی  اینجانب میباشد جهت استفاده عموم در این لینک قابل دسترس می باشد.لینک دانلود  لینک دانلود2