این برنامه گوگل با توانایی همه کارهای گوگل زمینهای جدید بعلاوه محاسبه مساحت و

همچنین منو فارسی میباشد. لینک دانلود  بزودی..

 تصویر قسمت ruler خطکش در این نرم افزار را میبینید که چه کارهایی انجام میدهد.