تلاش برای زيستن

تهران پر از گرما و دود در اطراف خود جاهایی مثل ارتفاعات کهر ناز را با دامنه های برفی دارد. برای رفتن به این مکان هم از  بالا    طالقان و هم از  طرف روستای آزادبر جاده چالوس کرج قابل دسترسی است.

/ 0 نظر / 3 بازدید