انديشه پرواز

اندیشه پرواز مربوط به هیچ ملت خاصی نیست. بلکه از آن فرزندان آدم است. و همیشه برای کندن از جاذبه دنیای ناقص اندیشه پرواز وجود داشته است. واین روزها که ماه محرم حال وهوای  خاص خودش را دارد. خیلی ها دوست داشتند  بر فراز بین الحرمین پرواز کنند. و بوی عشق وارث آدم را استشمام کنند. پس به همین عکس که در امکانات ماست بسنده کنیم.

?du=a5dfe3bd-3f0c-416f-9930-fce031780632&uu=53b04b7d-3c86-4c78-a9c2-c65fc3598bf6&dt=1200859761000&fu=300266c5-4afd-4a05-814c-0b76df58f5e8

/ 0 نظر / 23 بازدید