تابستانی که گذشت

اگر بدانيد اين دست وپا زدن برای رشد در نيمه دوم مرداد در ارتفاعات البرز مرکزی ثبت شده اميد بيشتری به تلاشهايتان خواهيد داشت.             

<a%20href=Image and video hosting by TinyPic" border="0" align="" hspace="1" vspace="1" alt="">

/ 0 نظر / 20 بازدید