قزافی تعطیل شد

قزافی   شباهتهایی به هیتلر داشت از جمله در دوران جوانی آزادیخواه و انقلابی بود. و در اوج قدرت خدا رابنده نبود . و سبیلهایش هم بی شباهت به سبیل هیتلر نبود. همان بهتر که به جای چهره ناراحت قزافی به لشکر های پوشالی همقطارانش بنگرید.

/ 0 نظر / 19 بازدید