شهرياران را چه شد؟

از جمله بزرگان  ادب ایرانی  محمد حسین شهریار می باشد. او زحمت  زیادی برای شناساندن ادبیات فولکلور آذربایجان انجام داده است. اگر می خواهید در کوهستانهای آذربایجان و در کنار خانه های کاهگلی روستاها قدم بزنید .این همان اشعاری است که میخواهید.حیدر بابا سلام

/ 0 نظر / 3 بازدید