کرج یا سامرا

شهر سامرا با وجود زیاتگاههای بزرگ شهر مقدسی برای مسلمانان می باشد. ولی قرنهاست که کلمه گدای سامراه به علت رواج تکدی گری در این شهر بر سر زبانها جریان دارد. عکسی که مشاهده مکنید سامراه نیست بلکه عوارضی اتوبان ورودی کرج می باشد. و در هر لاین یک نفر ایستاده است. با نظم خاص خودشان که اگر دقت در رانندگی نکنید با یکی از آنها برخورد میکنید. بقیه در عکس...

ff

/ 0 نظر / 20 بازدید