حکایت در فواید خاموشى

  

 یکی را از دوستان گفتم : امتناع سخن گفتنم بعلت آن اختیار آمده است در غالب اوقات که در سخن نیک و بد اتفاق افتد و دیده دشمنان جز بر بدی نمی آید . گفت : دشمن آن به که نیکی نبیند .

 هنر به چشم عداوت ، بزرگتر عیب است 

گل است سعدى و در چشم دشمنان    خار است نور گیتى فروز چشمه

هور زشت باشد به چشم موشک کور    downlo                                                                

/ 1 نظر / 25 بازدید
زیبا

[گل][گل][گل] [گل][گل] [گل]