گلستان سعدی

سعدی شیرازی

استاد سخن سعدی که در عصر خویش سفرهای زیادی به نقاط دور و نزدیک  جهان داشته است. و کتاب مشهورش گلستان است که به علت نفوذ عمیق آن بر فرهنگ کشورمان به طورگسترده حکایت هایش در محاورات ما استفاده می شود . برای دریافت کتاب روی شکل کلیک کنید.50.gif

/ 0 نظر / 4 بازدید