تولید محصول سالم برای تغذیه سالم

از آلودگی شهرها که بگذریم با رشد جمعیت شهرها و گرانی محصولات غذایی روشهای صنعتی تولید، و شعار بهره وری که سودآوری بیشتر را از واحد سطح میطلبد عرصه الودگی محصولات کشاورزی را محیا میسازد. برای کمتر کردن تاثیر سمهای مبارزه با آفت و همچنین اثرات منفی کودهای شیمیائی ،کمیته راهبری ساماندهی و ارتقای کیفیت محصولات غذایی مقررات و استانداردهایی را برای دسترسی به محصول سالم وضع نموده است. که این مجموعه  مقررات در یک کتاب به همت سازمان میادین میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی شهرداری تهران  تحت عنوان استانداردها،مقررات و فرایند گواهی محصولات کشاورزی منتشر شده و در اینجا برای مطالعه شما قابل دریافت میباشد.

/ 0 نظر / 25 بازدید