حادثه غرق شدن کشتی تایتانیک

titanic

روزنامه بالتیمور که تاریخ روزنامه مربوط سال 1912می باشد خبر غرق شدن کشتی بزرگ  تایتانیک رابا 2100 سرنشین درج نموده بود. که از این تعداد866نفر که اغلب آنهازن و کودک بودند از غرق شدن نجات پیدا کردند. ولی افسانه مربوط به غرق شدن واقعی نیست و حادثه ناشی ازبرخورد با کوه یخی بود و بقیه پرداخته ذهن  داستان سرایان است.پس از ذخیره این عکس در کامپیوتر خودتان می توانید جزئیات را بخوانید.

/ 0 نظر / 19 بازدید