قله هزار کرمان

برای فتح این قله ۴۴۶۵ متری که در کتاب  جغرافی  درسی۴۴١۵ متری قید شده حدود ۴کیلومتر دامنه پرشیب طی شده است. و از فراز این قله چشم انداز یک دشت بی نهایت را خواهید دید. دشتی که بی شباهت به سطح مریخ نیست.لینک گزارش

hezar

/ 0 نظر / 65 بازدید