عابر بانک

اگر از عابر بانک غیر از شعبه خودتان استفاده می کنید.  و چنانچه پول گرفتید قیض آنرا حتما دریافت نموده و با فیش قبلی مقایسه کنید. و اگر نتوانستید پول بگیرید . در کوتاهترین فاصله از شعبه خودتان  پرینت صورت حساب بگیرید چون در این صورت آن عابر بانکی که بدون دادن پول به شما از حساب شما کم کرده است مشخص می شود . من خودم برای پس گرفتن چنین پولی یک ماه پی گیر بودم.

veshte farmers

/ 0 نظر / 2 بازدید