لیلی و مجنون اثر پارسی

نظامی گنجوی که ما بیشتر آنرا به کتاب هفت پیکرش مشناسیم از اهالی گنجه یکی از شهرهای واقع در آذربایجان قدیم ایران می باشد.کتاب لیلی مجنون آن که یک اثر کلاسیک ایرانیست را می خوانیم. با اشاره به این شکل12.gif

/ 0 نظر / 4 بازدید