شیرها گرسنه نمی مانند

حتما حادثه  باغ وحش مشهد را شنیده اید. که شیر  به مربیش  حمله میکند. و تلاش  برادر مربی و هدف گیری درست پلیس جان مربی را نجات میدهد. داستان ماداگاسکار به ما این را می گفت که اگر  آقا شیره گشنه باشد نزدیکترین دوستانش را شکل یک استیک خوشمزه می بیند. اگر اینترنت پر سر عت داشتید و فیلم این حادثه را نگاه می کنید. به پاهای مرغ در قفس شیر توجه کنید.ببین وبیندیش

/ 0 نظر / 3 بازدید